Habarlar

 • What ‘s our green edition Eco-friendly collection ?

  Greenaşyl neşirimiziň ekologiýa taýdan arassa ýygyndysy näme?

  Ilki bilen daşky gurşawy goramak!Greenaşyl durmuşyň reňkidir, dikeldiş we daşky gurşawy goramak durmuşyň dowamydyr!Greenaşyl daşky gurşawy goramak kompaniýanyň jogapkärçiligi we wezipesidir!Durnukly ösüş geljegidir!Gynansagam, wagtymyz erbet, sebäbi adamzat h ...
  Koprak oka
 • How to protect our four-leg friend to be seen in any light ?

  Dört aýakly dostumyzy islendik ýagtylykda görmek üçin nädip goramaly?

  Gündelik işler it eýeleri üçin ikinji tebigata öwrülýär.Itlerimiz çykmaly, şonuň üçin daşaryk çykýarys, köplenç daşarda näçe ýagtylygyň bardygyny pikir etmeýäris.Bu ýagdaýda görnüklilik we howpsuzlyk aýratyn kyn we zerur bolýar.Görünýän floresan matanyň üç derejesi Bu görnüş ...
  Koprak oka
 • Evaporative cooling technical on our pets products

  Öý haýwanlarymyzyň önümlerinde bugarýan sowadyş tehniki

  It tolgunanda, stres edilende ýa-da maşk edende, bedeniniň gyzgynlygy tebigy ýagdaýda ýokarlanýar we goşmaça yssydan dynmaly, bu howpsuz we amatly sowadyş tehniki ulanylyşynyň iň möhümi .Itöne itiň sowadyş ulgamy tapawutlanýar Adamlar öz hünäri .we r ...
  Koprak oka